Proč Honeywell
Definujeme náš svět Společnost Honeywell je celosvětově uznávana za svou firemní kulturu, v níž jsou v rovnováze odpovědnost a výsledky s vnímáním vysoké přidané hodnoty, kterou zaměstnanci společnosti poskytují.
Výkonová firemní kultura. Máme vášeň pro to, co děláme, a kým jsme.
Statický obrázek Tržní výhody
Lidé Naši zaměstnanci se vzájemně podporují a snaží se realizovat vizi Honeywellu prostřednictvím jedinečné náplně své práce.
statický obrázek prezentace našich hodnot
Příležitost Věříme, že změna světa se odvíjí od kultury založená na začleňování, rozmanitosti, výkonu a inovacích. Toto je místo, kde můžete skutečně růst.
Statický obrázek tržní společnosti
Sociální zodpovědnost. Abychom mohli utvářet budoucnost, přijímají naše podniky výzvy inovací.

Příběhy tvůrců budoucnosti

Naše každodenní práce definuje tvář 21. století
img1
Přehrát video
img1
Přehrát video
img1
Přehrát video
img1
Přehrát video
img1
Přehrát video
img1
Přehrát video

9 zásad chování společnosti Honeywell

Základem všeho, co děláme, je náš závazek vůči integritě a etice a podpora rozmanitosti a respektu na pracovišti. Na těchto základních hodnotách staví následujících osm zásad chování, které posilují naši firemní kulturu zaměřenou na výkon.
Tah na branku Snažte se pochopit a porazit konkurenci. Nikdy se nevzdávejte kvůli překážkám a nezdarům. Mějte odvahu nést odpovědnost za dosažení výsledků. Nechte se pohltit snahou o zlepšování a mějte neustálou touhu po vědění.
Nadšení pro růst Řešte problémy a vnímejte svět z pohledu zákazníka. Podporujte smělost a důvěru. Neúnavně se soustřeďte na nové příležitosti a buďte posedlí růstem. Snažte se pochopit, co zákazníkům přináší hodnotu. Propagujte organizaci zaměřenou na zákazníka, která se skvěle vyzná v potřebách svých zákazníků.
Velké plány… a jejich realizace Nesoustřeďte se na omezení, ale přemýšlejte nad možnostmi. Buďte ochotní přehodnotit téměř cokoli. Pružně inovujte, opakujte, testujte, zkoušejte, riskujte. Proměňte ty nejlepší nápady v realistické, pragmatické a proveditelné plány.
Naléhavost V nejednoznačných situacích jednejte rychle. Sežeňte fakta, která můžete, zamyslete se a pak jednejte rychle jako blesk. Použijte rychlost jako svou výhodu. Nikdy neodkládejte na zítra, co můžete udělat dnes.
Odvaha Směle se pusťte do toho, co považujete za správné. Stavte se k problémům čelem a řešte je přímo. Nebojte se udělat nepopulární rozhodnutí, když je to zapotřebí, a vytrvejte. Stanovujte si zdánlivě nesplnitelné cíle a vydejte se mimo svou komfortní zónu.
Vždy něco navíc Překračujte svoje závazky. Buďte odhodláni věnovat práci maximální úsilí a vždy udělejte, co slíbíte. Staňte se člověkem, na kterého se lze spolehnout, že dotáhne věci do konce.
Inspirace k úspěchu Přímé podřízené, kolegy i ostatní angažujte, rozvíjejte a klaďte na ně vysoká očekávání. Přijímejte a oceňujte rozdíly. Zapojte ostatní, strhněte je s sebou, dosáhněte toho, co jste nepovažovali za možné, a oslavte své úspěchy.
Seberozvoj Vyhledávejte zpětnou vazbu, kdykoli je to možné, rozhodněte se, co změnit, a pusťte se do toho. Buďte opravdoví, zvídaví a pokorní, ale věřte si. Uvědomte si vlastní předpojatosti a snažte se je překonat. Sledujte reakce okolí a přizpůsobte se jim. Nenechte se odradit zklamáním.
Zapojujte se Podporujte a šiřte dobré jméno společnosti, přebírejte odpovědnost, i když se jí ostatní zříkají, chovejte se sebevědomě. Sjednocujte ostatní a posilujte dynamiku. Nebojte se promluvit a dát najevo svůj názor, řiďte se výsledným rozhodnutím. Vytvářejte pozitivní, živé prostředí, kde mohou lidé podávat nejlepší výkony. Hluboce se zajímejte o organizaci. Jděte příkladem a tvrdě pracujte.

Najděte svou příští práci

Nabízíme příležitosti k budování kariéry na nejrůznějších místech po celém světě. Vyhledejte si tu pravou pro vás.
Honeywell Talent Community
Přidejte se ke komunitě Honeywell Talent Community
Zaregistrujte se ještě dnes, abychom Vás mohli zařadit do výběrového řízení na volné pracovní pozice.