Upozornění na podvody v souvislosti s náborem

Upozornění na podvody v souvislosti s náborem. Společnost Honeywell byla upozorněna na phishingový útok, ve kterém osoby, které předstírají, že zastupují společnost Honeywell, zasílají emailem potenciálním uchazečům o zaměstnání nabídky a smlouvy. Dokumenty se zdají být legitimní a mohou zahrnovat i popis pracovní pozice a podrobnosti jakými jsou mzda a zaměstnanecké benefity. Po předložení této fiktivní nabídky jsou chazeči požádáni o platbu bankovním převodem za účelem získání víz anebo za zpracování imigračních dokumentů.

Společnost Honeywell nikdy nežádá potenciální zaměstnance o přímou platbu za zpracování dokumentů a vyřízení víz. Kandidáti by nikdy neměli posílat peníze náborovému pracovníkovi společnosti Honeywell a měli by si vždy ověřit, že koncová část emailové adresy náborových pracovníků je @honeywell.com.

​​​​​​​Společnost Honeywell ani její zplnomocněné agentury nikdy nepožadují platbu za pohovor, zpracování dokumentů a/nebo za přijetí do zaměstnání u společnosti Honeywell.

Pokud jste byli kontaktování nebo jste poslali peníze v souvislosti s nabídkou zaměstnání ve společnosti Honeywell, kontaktujte nás prosím a tento incident oznamte.
If you have been contacted or have sent money in relation to a Honeywell employment offer, please contact us here and report the incident.


Děkujeme vám za váš zájem o společnost Honeywell a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší kariéře.