Náš proces náboru

Získání zaměstnání obnáší víc než jen kliknutí na tlačítko Podat žádost. Náš proces rozdělujeme na tři části: Seznamte se s námi, Promluvte si s námi a Připojte se k nám. Stačí porozumět těmto krokům, a než se nadějete, stanete se součástí naší Honeywell rodiny.
Ikona druhého kroku procesu náboru
Step 2
Najděte svou ideální kariéru
Ikona třetího kroku procesu náboru
Step 3
Potvrďte své přihlášení
Ikona čtvrtého kroku procesu náboru
Step 4
Promluvte si s náborovým pracovníkem
Ikona pátého kroku procesu náboru
Step 5
Promluvte si s manažerem náboru
Ikona šestého kroku procesu náboru
Step 6
Účastněte se panelové diskuse
Ikona sedmého kroku procesu náboru
Step 7
Staňte se naším zaměstnancem