Konstrukce
Zahájení kariéry v oblasti konstrukce Pilířem naší společnosti jsou naši inženýři, kteří pomáhají utvářet budoucnost. Vyberte si jeden z našich programů rozvoje vedení, který odpovídá vašim zájmům, lokalitě a kvalifikacím.
Program rozvoje kariéry v divizi UOP
Tento program připravuje absolventy chemického inženýrství na sestavování týmů spolupracovníků, na zavádění nových technologií do praxe a na řešení problémů, které se v tomto procesu objeví. Nejprve budete pracovat v kanceláři, kde se seznámíte s předmětem našeho podnikání a rovněž s tím, jak používat analýzu založenou na využívání našich cloudových řešení. Poté vám bude přidělena pozice v terénu, v rámci níž budete cestovat a pracovat se zákazníky, kterým budete poskytovat daty podložená řešení pro jejich provozní zařízení. Získáte širokou škálu zkušeností, které vám umožní rychle zaujmout roli vedoucího pracovníka.

PRACOVNÍ ROTACE: Tři rotace, každá na šest měsíců 
LOKALITA: Hlavní působiště v Illinois, pravidelné pracovní cesty po celém světě.
STUDIJNÍ OBORY:  Bakalářský titul v oboru chemického inženýrství


PODAT ŽÁDOST >
Program TECPro v divizi Process Solutions
Program pro zahájení technické kariéry (Technical Early Career, TECPro) se zaměřuje na rozvoj vedoucích schopností v oblastech techniky a konstrukce. Jako absolvent studijního oboru zaměřeného na chemii, strojísrenství, průmysl a automatizaci, přístrojovou techniku, elektroniku nebo počítačové inženýrství budete řešit výzvy v našich závodech s nepřetržitou výrobou v rychle se rozvíjejících regionech. Získáte širokou škálu zkušeností, díky nímž si rozšíříte představu o předmětu našeho podnikání, a které vám následně umožní rychle zaujmout vedoucí role.

PRACOVNÍ ROTACE: Šest měsíců, alespoň jedna rotace
LOKALITA: Globální

STUDIJNÍ OBORY: Bakalářský titul v oboru chemického nebo strojního inženýrství 

Žádost již brzy
Rotační program pro zahájení kariéry v oblsti konstrukce (ECERP)
Své znalosti využijete ke zdokonalování bezoečnosti a efektivity provozů a procesů v závodech s nepřetržitou výrobou. Tento program vás zavede do nejkomplexnějších a nejinovativnějších výrobních závodů ve Spojených státech. Získáte širokou škálu zkušeností, které vám umožní rychle zaujmout roli vedoucího pracovníka. 

PRACOVNÍ ROTACE: Dvě nebo tři rotace, každá na 12 až 18 měsíců
LOKALITA: Spojené státy 

STUDIJNÍ OBORY: Bakalářský titul v oboru chemického nebo strojního inženýrství 

PODAT ŽÁDOST >
Program pro vývojové inženýry v divizi Technology Solutions
Budete se podílet na konstrukčních projektech, od avioniky přes automatizaci budov až po aplikace pro bezpečnost a produktivitu a naučíte se spolupracovat s ostatními týmy. Tato pozice ve výzkumu a vývoji vám umožní seznámt se s průmyslovými normami a realitou výroby. Získáte širokou škálu zkušeností, které vám umožní rychle zaujmout roli vedoucího pracovníka.

PRACOVNÍ ROTACE: Tři rotace, každá na osm měsíců
LOKALITA: Čína, Česká republika, Indie a Mexiko 

STUDIJNÍ OBORY Bakalářský titul v oboru chemického nebo strojního inženýrství
​​​​​​​

Žádost již brzy
Programy pro zahájení kariéry v tichomořském regionu
Tento program vyvažuje rozvoj absolventů a školení při výkonu práce a současně umožňuje pracovat se špičkovými technologiemi. Budete pracovat na projektech vývoje systémů webového rozhraní, na klíčové síťové infrastruktuře, na návrhu technologií nové generace pro záznam videa anebo na instalaci, integraci a údržbě systémů, které zajišťují bezpečnost a zabezpečení budov a zařízení a umožňují jejich pohodlné, efektivní a energeticky úsporné užívání. 

Prostřednictvím náročných a smysluplných úkolů a skvělých příležitostí k učení se budete účastnit programu, který za dobu své existence připravil již celou řadu lídrů. Vzešlo z něj mnoho členů našeho vedení v celé tichomořské divizi. Programu se účastnili buď jako absolventi, nebo stážisté a dnes působí v roli mentorů, v níchž podporují iniciativy pro zahájení kariéry v celé naší organizaci.

PRACOVNÍ ROTACE: Jedna dvouletá rotace
LOKALITA: Austrálie a Nový Zéland

STUDIJNÍ OBORY: diplomovaný specialista na plánování projektů, diplomovaný specialista na služby, diplomovaný specialista na prodej, diplomovaný specialista v oblasti informačních technologií a komunikací (ICT), diplomovaný integrační specialista, diplomovaný inženýr, specialista na řízení procesů, diplomovaný softwarový inženýr, diplomovaný návrhář uživatelského prostředí

PODAT ŽÁDOST >
Program rozvoje vztahů s univerzitami v oblasti letectví
Získáte zkušenosti s mnoha aspekty integrovaného dodavatelského řetězce a oboru inženýrství a budete mít možnost prosazovat změny. Dozvíte se, jak interně funguje komplexní dodavatelský řetězec, ve kterém se seznámíte s nákupem, výrobou a distribucí materiálů a produktů.

PRACOVNÍ ROTACE: Tři rotace, každá na šest měsíců
LOKALITA: Spojené státy

STUDIJNÍ OBORY: Bakalářský titul ve strojírenství (nebo jakémkoli oboru přírodních věd), obchodu nebo dodavatelském řetězci

PODAT ŽÁDOST >